You are currently viewing Bezpieczna droga do i ze szkoły.

Bezpieczna droga do i ze szkoły.

   W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci klas młodszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.

   W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy dzielnicowych z naszego rejonu Justynę Adamską i Krystiana Pająka pracujących na co dzień w Komisariacie Policji w Pionkach, którzy spotkali się z uczniami klasy I, IIa, IIb i IIIa. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjanci rozmawiali  z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach, a w szczególności  omówili zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły oraz pokazali niektóre znaki drogowe. Przypomnieli również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze. Największym jednak zainteresowaniem cieszyło się wśród dzieci wyjście ze szkoły  na pobliskie przejście dla pieszych i ćwiczenia w bezpiecznym poruszaniu się na pasach. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały dużo pytań.