Smok Mądragon daje radę – bądź ostrożny na drodze

Smok Mądragon daje radę –
bądź ostrożny na drodze, w domu, podczas zabawy.
Spotkanie z policjantami dzieci z klas 0-III PZS w Jedlni
dnia 24 marca 2015r.

W ramach edukacyjnego projektu profilaktycznego ,,Smok Mądragon daje radę”, który realizowany jest w naszej szkole w klasach 0-III i obejmuje szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy odbyło się spotkanie z policjantami. Jest to kolejne działanie podjęte na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem.

   Dzieci doskonale wiedzą, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym do tego miejscu, znają też niektóre znaki drogowe i zasady działania sygnalizatora świetlnego oraz numer alarmowy na policję. Wyposażone w taką wiedzę z radością spotkały się z policjantami – aspirantem sztabowym Mirosławem Guzińskim z Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu oraz aspirantem Kamilą Adamską i sierżantem sztabowym Pawłem Lenarcikiem z Komendy Miejskiej w Radomiu.

   Policjanci przeprowadzili ciekawą pogadankę popartą prezentacją multimedialną, dzięki której dzieci utrwaliły zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, uświadomiły sobie niebezpieczeństwa grożące na drodze, utrwaliły podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych i poznane wcześniej znaki drogowe oraz prawidłowe, bezpieczne zachowania w domu, w szkole i podczas zabawy, uczyły się oceny sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu oraz właściwego reagowania na zagrożenie. 

Miłym akcentem kończącym spotkanie były upominki od policjantów w postaci opasek odblaskowych dla wszystkich uczniów uczestniczących w spotkaniu.
Przyjemne chwile utrwaliliśmy na zdjęciach: