You are currently viewing „Bądź ostrożny na drodze”

„Bądź ostrożny na drodze”

„Bądź ostrożny na drodze”

spotkanie z policjantem dzieci z klas I-III PZS w Jedlni

dnia 16 kwietnia 2013r.

   1Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia życia ludzkiego, a najbardziej zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków drogowych, w których poszkodowanymi są dzieci. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie i raportach policyjnych. Wzrastające zagrożenie bezpieczeństwa jest jednym ze skutków rozwoju motoryzacji.   Często wypadki spowodowane są lekceważeniem obowiązujących zasad.
Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać, gdy samodzielnie wkroczą na jezdnię idąc do szkoły?
Jest tylko jedno rozwiązanie – uświadamiać i kształcić dzieci:
– na teraz – aby uchronić ich życie i zdrowie,
– na przyszłość – aby stały się jutro rozsądnymi użytkownikami drogi.
Dzieci doskonale wiedzą, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyznaczonym do tego miejscu, znają też niektóre znaki drogowe i zasady działania sygnalizatora świetlnego oraz numer alarmowy na policję. Wyposażone w taką wiedzę z radością spotkały się z policjantem – nadkom. Grzegorzem Gizińskim z Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu. Pan policjant przeprowadził ciekawą pogadankę popartą prezentacją multimedialną, dzięki której dzieci utrwaliły zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, uświadomiły sobie niebezpieczeństwa grożące na drodze, utrwaliły podstawowe zasady ruchu drogowego dla pieszych i poznane wcześniej znaki drogowe.
Miłym akcentem kończącym spotkanie były upominki od policjanta w postaci znaczków i naklejek odblaskowych dla wszystkich uczniów uczestniczących w spotkaniu.

23