You are currently viewing Apel rocznicowy

Apel rocznicowy

   

   Polska walaczącaW dniu 26 września uczniowie gimnazjum w Jedlni zebrali się na uroczystym apelu upamiętniającym utworzenie Podziemnego Państwa Podziemnego.
Jego Powstanie było związane z atakiem wojsk hitlerowskich i sowieckich we wrześniu 1939 roku , czego skutkiem było przeniesienie się władz Rzeczypospolitej poza granice kraju dla uniknięcia niewoli i wymuszonej kapitulacji. Polskie Państwo Podziemne istniało od 27 września 1939 r. do stycznia 1945 r.

   Polskie Państwo Podziemne starało się zachować konstytucyjne organa Państwa Polskiego. Okres wojny był bardzo trudny dla Polaków, działanie w konspiracji było czynem heroicznym. Polacy czuli potrzebę posiadania własnego państwa – nawet w podziemiu. Czy my dzisiaj sobie wyobrażamy życie bez prawa do wolności? Tego najważniejszego prawa pozbawiono tamto pokolenie Polaków. Państwo Podziemne było dla nich rodzajem powrotu do polskości, do własnego państwa. Powstało ono z trzech konieczności – odtworzenia sił zbrojnych, powrotu do działalności politycznej oraz wznowienia struktur administracyjnych Polski. Nie był to jednak samodzielny twór, lecz struktury podległe oficjalnemu Rządowi II Rzeczypospolitej – było to państwo legalne według polskiej Konstytucji. Państwo Podziemne posiadało trójpodział władzy (władzę wykonawczą – prezydent i Rada Ministrów, ustawodawczą – Rada Narodowa , sądowniczą – niezawisłe sądy działające w okupowanej Polsce).

   Po przeczytaniu przez uczennicę krótkiej notki o Polskim Państwu Podziemnym, uczniowie uczcili minutą ciszy wszystkich poległych. A delegacje klasowe pod opieką p. Lubczyńskiego – nauczyciela historii – wybrały się na cmentarz na grób junaków.
To bardzo ważne, abyśmy wiedzieli o ważnych wydarzeniach w historii naszej Ojczyzny.

Tekst: Olga Wróbel.