You are currently viewing Ankieta dla rodziców i opiekunów uczniów.

Ankieta dla rodziców i opiekunów uczniów.

Ankieta dla rodziców i opiekunów uczniów szkoły podstawowej klas 1-8 w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Jedlni.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w tworzeniu nowego „Planu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Jedlni”. Państwa udział jako Rodziców i Opiekunów polegać będzie na współtworzeniu drogi postępowania w sprawach wychowawczych i profilaktycznych. Obecne wymagania w tym zakresie w większym stopniu kładą nacisk na wychowawczą rolę szkoły.

Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, docierać do wszystkich stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej. Nie ma wychowania bez wartości. Ważnym punktem odniesienia więc  jest koncepcja wartości, którą wspólnie wypracujemy dla dobra całej społeczności.

Wielowymiarowa sylwetka absolwenta będzie punktem wyjścia do planowania i realizowania działań skierowanych na ucznia, tak aby możliwie w pełni rozwinął on swój potencjał oraz nauczył się radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Ankieta – klik.