Akcja Żonkile

   Dnia 20 kwietnia 2015 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Jedlni wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Muzeum POLIN.

   Uczniowie przy wsparciu opiekunów pani Justyny Mich i pana Roberta Lubczyńskiego wykonali żółte papierowe żonkile – kwiaty symbolizujące pamięć, szacunek i nadzieję, związane z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej.

W każdą rocznicę powstania w warszawskim getcie składał on pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. W tym roku i my wsparliśmy akcję pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Uczniowie wraz z opiekunami pania Justyną Mich i panem Robertem Lubczyńskim przygotowali krótki apel poświęcony obchodom 72 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Uczennica Olga Wróbel przeczytała krótki tekst historyczny upamiętniający zdarzenia z tamtych dni.

Pani Dyrektor Lidia Połeć podkreśliła, że celem akcji „Żonkile” jest rozpowszechnianie haseł szacunku, tolerancji i otwartości.

Zdjęcia Zuzanna Drela , Adrianna Machnio, Kornelia Molenda