A gdy wolności nadszedł czas… – 1918r. Niepodległość i pamięć 2013r

      

    W dniu 8 listopada uczniowie naszej szkoły obchodzili Święto Niepodległości. Wprowadzono sztandar i odśpiewano uroczyście hymn narodowy.
Trzy dziewczynki z klas I-III szkoły podstawowej zaprezentowały nam piękne wiersze o ojczyźnie.
Klasa IIA pod kierownictwem pani Teresy Bachanek pokazała nam, jak bardzo ważne jest zrozumienie, że nasi przodkowie walczyli o to, abyśmy dzisiaj byli wolni. Przypomnieli nam, że mamy niepodległą ojczyznę. 28 lipca 1914 roku w sercach Polaków pojawiła się nadzieja. ,,Wielka wojna” podzieliła zaborców Polski. Polacy walczyli, aby dziś żyć w niepodległym kraju.Niestety wojna to nie tylko zwycięstwa. Ważną wtedy postacią był marszałek Józef Piłsudzki, który przewodził narodem polskim. 11 listopada 1918r. wraz z zakończeniem I wojny światowej Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi, a 14 listopada przejął on władzę cywilną. 16 listopada Piłsudski wystosował depeszę do państw Ententy, w której informował o powstaniu niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone ziemie Polski.

Podczas akademii uczniowie śpiewali piosenki i mówili piękne patriotyczne wiersze. Na koniec uczniowie klasy V pod opieką pani Małgorzaty Wrony zatańczyli ,,Taniec Patriotyczny”.
   11 listopada jest bardzo ważnym świętem w kalendarzu każdego Polaka, pamiętajmy o tym.
Szanujmy wolną Ojczyznę wywalczoną przez naszych przodków.

W poniedziałek 11 listopada poczet sztandarowy szkoły udał się na uroczystą mszę świętą do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Jedlni.

Tekst: Olga Wróbel. Zdjęcia: Maja Siczek.

Galeria – klik.