You are currently viewing

W tym wyjątkowym i szczególnym czasie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim naszym Wychowankom i ich Rodzinom zdrowia i spokoju na lepsze jutro, dni upływających w atmosferze życzliwości, szacunku i zrozumienia.

Niech będzie to czas otuchy, nadziei i odrodzenia. Życzymy, aby w oderwaniu od trosk, znaleźli Państwo czas na odpoczynek i refleksję w świątecznej, spokojnej atmosferze.

Niech te szczególne dni będą okazją do zebrania nowych sił, które pomogą nam przezwyciężyć wszelkie trudności.

Życzą Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy ZSP w Jedlni.