You are currently viewing Ankieta dla rodziców – diagnozowanie potrzeb uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

Ankieta dla rodziców – diagnozowanie potrzeb uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej.

Drodzy Rodzice!

Prosimy o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi Państwa pozwolą ukierunkować działania podejmowane przez wychowawców i pozostałych nauczycieli w celu rozpoznania potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w klasie oraz zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie. Ankieta jest anonimowa.

Dziękujemy.