You are currently viewing Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty

 Sprawdzian 6klasisty  1 800x600    4 kwietnia uczniowie szkół podstawowych napisali sprawdzian szóstoklasisty przygotowany przez Centralną Komisję Edukacyjną.

Sprawdzian rozpoczął się o godz. 9:00 i trwał 60 minut.

Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu mógł być przedłużony nie więcej niż 30 min.

Był to dla nich pierwszy poważny egzamin. Odpowiadali na pytania z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody.

  

Sprawdzian 6klasisty  2 800x600Sprawdzian 6klasisty  4 800x600Sprawdzian 6klasisty  10 800x600