You are currently viewing 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja  27Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to ważne dla Polaków święto. Przypomina ono, że w naszej historii nie brakowało ludzi, dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Uchwalona przez Sejm Wielki konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Mottem przewodnim uroczystości stały się słowa J.U.Niemcewicza :” Niech każdy miłość własną – kraju miłości poświęci “.

W br. mija już 221lat od tego wydarzenia, ale jest ono wciąż żywe, zarówno wśród dorosłych, jak i wśród młodzieży. Akademię upamiętniającą ważne wydarzenie historyczne i skłaniającą do zastanowienia nad teraźniejszością uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli : Agnieszki Wróbel, Małgorzaty Wrony i Roberta Lubczyńskiego. Narratorki  przedstawiły tło historyczne, a pozostali uczniowie deklamowali wiersze. 

3 maja  1Apel o tematyce uchwalenia Konstytucji 3 maja miał na celu nie tylko przypomnieć uczniom historię, zapoznać z głównymi postaciami i okolicznościami powstania pierwszej polskiej konstytucji, ale przede wszystkim miał za zadanie uczyć patriotyzmu i dumy z dokonań własnego narodu. Więcej zdjęć w galerii.

3 maja  53 maja  333 maja  53