Samorząd Uczniowski

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły
w Jedlni

Przewodniczący
Martyna Lampe

uczennica klasy VIII

Z-ca Przewodniczącego
Zuzanna Wróbel

uczennica klasy VIA

Skarbnik
Kacper Dusiński

uczeń klasy VIII