Harmonogram rekrutacji do przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jedlni na rok szkolny 2022/2023

 

L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

01.03.2022

godz. 8:00

08.03.2022 godz. 14:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2022

godz. 8:00

25.03.2022 godz. 14:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.03.2022 godz. 8:00

31.03.2022 godz. 14:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.04.2022 do godz. 13:00

5.

Pisemne potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola przez rodzica kandydata

04.04.2022 godz. 8:00

08.04.2022 godz. 14:00

6.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.04.2022 do godz. 13:00

 

7.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

09.05.2022 godz. 8:00

 

13.05.2022 godz. 14:00

 

8.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

16.05.2022 godz. 8:00

17.05.2022 godz. 14:00

 

9.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

18. 05. 2022 godz. 13:00

10.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

18. 05. 2022 godz. 8:00

19. 05. 2022 godz. 14:00

11.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

20.05.2022 godz. 13:00

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata.

01.03.2022 godz. 8:00

11.03.2022 godz. 14:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03.2022 godz. 8:00

11.03.2022 godz. 14:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

14.03.2022 godz. 8:00

 

14.03.2022 godz. 14:00

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

15.03.2022. godz. 12:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

16. 03. 2022 godz.8:00

21.03.2022 godz. 14:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.03.2022. godz. 12:00

 

7.

Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

28.03.2022 godz. 8:00

 

01.04.2022 godz. 14:00

 

8.

Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

04.04.2022 godz. 8:00

 

05.04.2022 godz. 14:00

 

9.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

06.04.2022 godz. 12:00

10.

Postępowanie uzupełniające – Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

06.04.2022 godz. 8:00

07.04.2022 godz. 12:00

11.

Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

 

08. 04. 2022

Godz. 14:00