Na podstawie Zarządzenia Nr  23/2020 Wójta  Gminy Pionki z dnia  27  kwietnia  2020 r. w sprawie zmiany terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do  publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki przedstawiamy nowe terminy rekrutacyjne.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki

 

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata

 od 2 marca 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 2 marca 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

od 12 maja 2020 r.

do 14 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04 maja 2020 r.

do 05 maja 2020 r.

 15 maja 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

06 maja 2020 r.

godz. 1100

18 maja 2020 r.

godz. 1100

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 07 maja 2020 r.

do 08 maja 2020 r.

od 19 maja 2020 r.

do 21 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

11 maja 2020 r.

godz. 1100

22 maja 2020 r.

godz. 1100

 Procedura odwoławcza

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 w  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021  do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pionki

Rodzaj czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata

 od 2 marca 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 2 marca 2020 r.

do 30 kwietnia 2020 r.

od 12 maja 2020 r.

do 14 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 04 maja 2020 r.

do 05 maja 2020 r.

  15 maja 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 
i kandydatów niezakwalifikowanych

 06 maja 2020 r.

godz. 1100

 18 maja 2020 r.

godz. 1100

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 07 maja 2020 r.

do 08 maja 2020 r.

od 19 maja 2020 r.

do 21 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 11 maja 2020 r.

godz. 1100

 22 maja 2020 r.

godz. 1100

 Procedura odwoławcza

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie  przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 w  terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Sporządzenie  przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

w terminie  5 dni od dnia złożenia wniosku 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły podstawowej odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 w terminie  7 dni od dnia otrzymania odwołania