Rada Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły
w Jedlni

Katarzyna Waszczak
Przewodniczący

Rady Rodziców PSP w Jedlni

Aneta Wojdat
Z-ca Przewodniczącego

Rady Rodziców PSP w Jedlni

Agnieszka Słomka
Skarbnik

Rady Rodziców PSP w Jedlni

Renata Sito
Członek

Rady Rodziców PSP w Jedlni

Beata Burzyńska
Sekretarz

Rady Rodziców PSP w Jedlni

Monika Sot
Członek

Rady Rodziców PSP w Jedlni