You are currently viewing Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.

Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.

   50b4c1d7ce11920 listopada w naszej szkole został zorganizowany apel z okazji obchodów „Dnia Praw Dziecka” przygotowany przez samorząd szkolny pod kierunkiem p. Roberta Lubczyńskiego.
Dzień ten obchodzony jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.
Uczniowie pod opieką nauczycieli wysłuchali krótkiego tekstu , który odczytała Weronika Kiraga oraz obejrzeli pokaz multimedialny dotyczący praw dzieci. Mający na celu przypomnieć wszystkim, że każde dziecko to człowiek, posiadający swoje prawa.
Rzecznikiem praw dziecka w Polsce jest Marek Michalak.

Prawa dziecka
Dziecko ma prawo do:
wychowywania się w rodzinie,
adopcji,
oświaty i nauki,
kultury, wypoczynku i rozrywki,
ochrony zdrowia i opieki medycznej,
wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
dostępu do informacji,
ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
prywatności,
równości.
Prawa socjalne dziecka:
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są:
Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka