Statut PSP Im. Władysława Jagiełły W Jedlni

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W JEDLNI Rozdział 1 Informacje o szkole §1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni, zwana dalej „szkołą”, jest publiczną ośmioletnią szkołą…

Czytaj dalej Statut PSP Im. Władysława Jagiełły W Jedlni