You are currently viewing „Święto Chrztu Polski”

„Święto Chrztu Polski”

Wśród wielu rocznic i świąt, które uroczyście obchodzą Polacy jest Święto Chrztu Polski.

Dnia 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka

I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny  początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i  tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

Na temat samego chrztu Mieszka I źródła historyczne są bardzo skąpe.

Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór.

Książę Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów.

Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Dobrawą w roku 965.

            Również w  naszej szkole zostało upamiętnione to wydarzenie. Z tej okazji klasa IV a przygotowała apel, który zaprezentowała w piątek 14.04 nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom. Były wiersze, piosenki i scenki. Jedna z nich przedstawiała naradę na dworze Mieszka I. Natomiast druga dotyczyła samego przybycia Dobrawy i jej orszaku do Gniezna i ceremonii chrztu pierwszego historycznego władcy Polski.

Uczniowie ZSP uczcili to nowe święto państwowe galowym strojem, a na budynku szkoły powiewały biało-czerwone flagi.

Tekst: Renata Pająk

Zdjęcia: Wojciech Konofalski, Bartłomiej Lipski