You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej 2022.

Dzień Edukacji Narodowej 2022.

„Aby zapalać innych samemu trzeba płonąć”

                                                                                Jacek Walkiewicz

13 października, w naszej szkole odbyła się podwójna uroczystość.

Świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej i uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.

W ten wyjątkowy dzień spotkali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów klasy I oraz przedstawicie Rady Rodziców.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas 8AB wraz z pierwszoklasistami pod bacznym okiem nauczycieli: pani Moniki Dąbrowskiej, pani Bożeny Kiragi, pani Justyny Mich oraz pana Roberta Lubczyńskiego.

Przedstawienie koncentrowało się wokół zabawnych sytuacji przydarzających się na co dzień w szkole. Podsłuchaliśmy rozmowy uczniów, byliśmy świadkami posiedzenia rady pedagogicznej oraz obserwowaliśmy spotkanie rodziców z nauczycielem.

Całość imprezy uświetniły piosenki i tańce w wykonaniu naszych pierwszoklasistów.

Po skończonej części artystycznej nastąpiło uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej.

Pan dyrektor pasując dzieci symbolicznym ołówkiem z dumą przyjmował je do grona uczniów naszej szkoły.              Na upamiętnienie tego szczególnego dnia dzieci otrzymały legitymacje szkolne oraz prezenty od rodziców.

Następnie Pan dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, jak istotna jest praca wszystkich osób związanych z nauczaniem i wychowaniem młodego pokolenia. Życzył pracownikom naszej szkoły wielu sukcesów i satysfakcji. Miłym akcentem tej uroczystości było wręczenie nagrody dyrektora wyróżniającym się nauczycielom.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli podziękowania i życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.

Zdjęcia: Wiktoria Dusińska, Katarzyna Pwłowska.

Galeria zdjęć 1

Galeria zdjęć 2