You are currently viewing Tradycje świąteczne na przestrzeni dziejów.

Tradycje świąteczne na przestrzeni dziejów.

W ramach zajęć z historii uczniowie klas 5A i 6B realizowali projekt edukacyjny  pt. „Tradycje świąteczne na przestrzeni dziejów”.

Celem projektu było poznanie dawnych i obecnych polskich tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Uczniowie podejmowali różnorodne działania – tworzyli labooki, prezentacje multimedialne,  e- książki, a nawet przebrali się w stroje oddające świątecznego ducha epoki .

Wspólnie spędzone chwile na realizacji zadań projektu nie tylko rozszerzyły i utrwaliły znajomość tradycji oraz zwyczajów świątecznych, lecz co najważniejsze, wzmocniły bliskie i serdeczne relacje wśród dzieci.