You are currently viewing “Imieniny szkoły”.

“Imieniny szkoły”.

Rok szkolny to 10 miesięcy ciężkiej pracy i nauki, radości i smutków, zawierania przyjaźni , ich pielęgnowania i umacniania. Wśród zwyczajnych dni wypełnionych poznawaniem   wiadomości i umiejętności są też takie, kiedy w sposób uroczysty obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń historycznych, święta państwowe i kościelne. Jednym z takich dni jest Dzień Patrona.

Imieniny szkoły to wyjątkowy czas. To wspaniała okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych wiadomości dotyczących postaci patrona- Władysława Jagiełły.

Od kilku miesięcy zespół nauczycieli w składzie: Małgorzata Brodowska, Robert Lubczyński, Aneta Wojdat, Justyna Grosiak, Agnieszka Wróbel, Katarzyna Nowak, Renata Pająk opracowywał  scenariusz uroczystości, dopracowywał szczegóły, przydzielał role ,ćwiczył z uczniami kwestie, przygotowywał elementy dekoracji i strojów.

Aż nadszedł długo oczekiwany moment 7.06.2024 r.

Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od wspólnego przejścia z orszakiem królewskim i sztandarem do kościoła. Następnie ks. proboszcz Janusz  Smerda odprawił Mszę świętą w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły- Władysław Jagiełło, po przyjęciu chrztu, często brał udział w nabożeństwach.

Następnie przeszliśmy na skwer Władysława Jagiełły, gdzie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wiązankę przed pomnikiem króla, a potem został odczytany fragment przywileju jedleńskiego.

Pozostała część uroczystości odbywała się już w szkole. Po wprowadzeniu sztandaru, pod kierunkiem p. Łukasza Kęski, odśpiewaliśmy hymn szkoły, a dziewczynki z klasy 7a i 7b zatańczyły taniec dworski.

Następnie p.dyrektor przywitał przybyłych gości. Razem z nami świętowali: sekretarz Gminy Pionki p. Irmina Kustra, kierownik GZOiS p. Alicja Olszewska, księgowa GZOiS Karolina Ferszt-Węglińska, wiceprzewodniczący Rady Gminy Pionki p. Konrad Dąbrowski, radna  Gminy Pionki  i członek RR p. Agata Krawiec,  przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Kropidłowska.

Kolejny punkt programu to część artystyczna wykonana przez uczniów klas 7a, 7b, 8 i 6a, na którą składały się: taniec praczki, scenka z pobytu Władysława Jagiełły w Jedlni, taniec z łukami, pokaz kunsztu rycerskiego, teleturniej telewizyjny -rozgrywki  drużyn, ciekawostki z życia Władysława Jagiełły, scenka Zbyszko z Bogdańca i kat.

Potem uczniowie klasy II, przygotowani przez p. Bożenę Kiragę i p. Monikę Dobrowską,  zatańczyli  do melodii ludowych.

Po części artystycznej przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzców konkursów  plastycznych i wiedzy historycznej ogłoszonych w szkole, by uczcić  tę ważną dla nas postać patrona. Przygotowując się do obchodów  Dnia Patrona uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu z nich tematycznie związanych z  Władysławem Jagiełłą i epoką historyczną , w której żył. Były to: „Zamek z klocków” dla przedszkolaków, „Średniowieczny zamek lub zagroda dla uczniów klas I-III”,  i „Jeden dzień na dworze króla Władysława Jagiełły- komiks” dla grupy wiekowej IV- VIII oraz konkurs wiedzy historycznej.

Nagrody ufundowała wójt Gminy Pionki p. Katarzyna Konopska i Rada Rodziców.

Dziękujemy za wspólne celebrowanie Dnia Patrona. Wyrażamy naszą wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego dnia.

Władysław Jagiełło , według oceny historyka Jana Długosza, „serca był prostego, lecz wspaniałego”. Te słowa średniowiecznego kronikarza stały się mottem tegorocznych obchodów Dnia Patrona.

Mamy nadzieję, że my ,społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlni, będziemy  naśladowali naszego patrona w wierności i stateczności w obietnicach i postanowieniach.

Tekst: Renata Pająk.