You are currently viewing Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

“Nic dwa razy 

się nie zdarza …”

Piątek, 21 czerwca to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie z utęsknieniem. To ostatni dzień roku szkolnego. Świętowanie rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 w kościele parafialnym.

Punktualnie o godz. 9.00 uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz cała społeczność szkolna zgromadzili się na sali gimnastycznej, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego podkreśliło podniosły nastrój wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęła się akademią przygotowaną przez klasy siódme. Młodsi koledzy pożegnali tegorocznych ósmoklasistów i wręczyli im drobne upominki. Dyrektor szkoły wręczył absolwentom nagrody oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Rodzice uczniów wyróżniających się w nauce odebrali podziękowania i listy gratulacyjne.

Ostatni dzień roku szkolnego to również czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Pan dyrektor Grzegorz Amanowicz szczególne słowa podziękowań skierował do p. Doroty Jelińskiej, która po wielu latach pracy w szkole przechodzi na zasłużoną emeryturę. Dziękował za wieloletnią pracę, za wysiłek i trud wychowawczy.

Dyrektor podziękował za całoroczną, wytężoną pracę wszystkim uczniom. Duża grupa otrzymała nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem. Słowa uznania skierował również do rodziców, dziękując im za zaangażowanie w życie szkoły.

Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami  zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia. Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć… Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. 

Uroczystość zakończył pan Dyrektor. Przypomniał o bezpieczeństwie podczas wakacyjnych zabaw i życzył wszystkim udanego wypoczynku.

Do zobaczenia we wrześniu!

Tekst: Dorota Błazik

Zdjęcia: Patryk Tarnowski