Spotkanie z ratownikiem medycznym

   

               Niedawno w naszej szkole odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym Sylwestrem Sztybrem.

               Spotkanie było przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjum i dotyczyło czynności ratownika w przypadku zaburzeń oddychania oraz przy zatrzymaniu krążenia. To bardzo ważne. Podstawowe czynności życiowe to oddychanie i krążenie. Ratownik opowiedział uczniom, w jaki sposób należy wykonać sztuczne oddychanie. Udzielenie pierwszej pomocy jest ważne i tę umiejętność powinni posiąść wszyscy ludzie,

Dlatego zamieszczamy następujący schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

  • Oceniamy stan świadomości: głośno pytamy, potrząsamy za ramię, klaszczemy nad twarzą.

Przy braku kontaktu układamy poszkodowanego na plecach, sprawdzamy czy oddycha. Jeśli nie ma oddechu, sprawdzamy zawartość jamy ustnej, w razie potrzeby oczyszczamy ją, wzywamy pomoc.

  • Udrożniamy drogi oddechowe przez odciągnięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy.
  • Sprawdzamy, czy oddech powrócił samoistnie nie powrócił (10s.).
  • Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, przystępujemy do uciskania klatki piersiowej. Uciskamy oburącz mostek (środek klatki piersiowej) na głębokość ok. 5 cm w tępie najmniej 100 uciśnięć na minutę; 30 uciśnięć i 2 wdechy
  • Kontrolujemy powrót czynności życiowych. Przy ich braku prowadzimy resuscytację oddechowo-krążeniową aż do ich przywrócenia lub przybycia fachowej pomocy, albo fizycznego wyczerpania ratownika.

Życie jest najcenniejszą wartością i dlatego umiejętność udzielenia pierwszej pomocy jest bardzo ważną rzeczą.

Tekst: Olga Wróbel. Zdjęcia: Maja Siczek.

Galeria – klik.