You are currently viewing Pierwsza pomoc przedmedyczna – spotkanie ze strażakami z OSP w Jedlni.

Pierwsza pomoc przedmedyczna – spotkanie ze strażakami z OSP w Jedlni.

W dniu 21.05.2024 r. uczniowie klas I i II spotkali się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Jedlni, aby poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Wykwalifikowani specjaliści Bartłomiej Karwatowicz i Kacper Guza zapoznali ich z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia lekarza lub karetki pogotowia ratunkowego. Strażacy zaprezentowli również podstawowe zasady postępowania w przypadku omdlenia, krwotoku, zranienia, zwichnięcia czy złamania.  Uczniowie po instruktażu bardzo chętnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych.

Druga część edukacyjnych warsztatów przybliżyła ciężką, trudną, czasami bardzo niebezpieczną pracę strażaka. Uczniowie poznali zadania i obowiązki oraz dowiedzieli się, jakie predyspozycje powinien posiadać kandydat na strażaka. Przypomnieli sobie numery alarmowe. Wszyscy z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest przekazywanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy na każdym etapie edukacji dzieci, dlatego warto systematycznie organizować takie spotkania, gdzie zwraca się uwagę na kształcenie praktycznych umiejętności, które dziecko mogłoby wykorzystać w chwili zagrożenia życia swojego lub innych osób.

Dziękujemy Strażakom z OSP w Jedlni, druhom-absolwentom naszej szkoły za poświęcony czas, przekazanie uczniom tak cennych i pożytecznych informacji.

Organizatorzy: Kiraga Bożena, Wasiak Bernarda, Dąbrowska Monika.