You are currently viewing IV Powiatowy Konkurs Recytatorski.

IV Powiatowy Konkurs Recytatorski.

Dnia 16.05.2023r. w PSP nr 5 w Pionkach odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poświęcony  Pamięci Świętego Jana Pawła II pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Radomskiego i Burmistrza Miasta Pionki. Uczestniczyło w nim 46 recytatorów ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pionki, w Wolanowie, w Mniszku,                              w Mazowszanach, w Bardzicach, w Kozłowie, w Podgórze. Była to już jego 16. edycja, a od 4. konkurs ma zasięg powiatowy. Recytatorzy występowali w  czterech kategoriach wiekowych: oddział „0”, klasy 1-3, 4-6, 7-8 i szkoły ponadpodstawowe.

Naszą szkołę reprezentowali: Jan Puchniarz klasa 2, Natalia Kuropieska klasa 6a.

Każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek.

Jury w składzie: pani Anna Lipska, p. Adolf Krzemiński,p. Marian Popis przyznało liczne wyróżnienia i nagrody.

Jan Puchniarz  otrzymał statuetkę i nagrodę rzeczową za zajęcie III miejsca.

Gratulujemy Jankowi kolejnego sukcesu. Zachęcamy wszystkich  do rozwijania swoich talentów i  udziału  w kolejnych konkursach.

Tekst: Renata Pająk