You are currently viewing Szkolny Konkurs „KOLĘD I PASTORAŁEK”

Szkolny Konkurs „KOLĘD I PASTORAŁEK”

   

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu „KOLĘD I PASTORAŁEK

dla oddziałów przedszkolnych i kl. I – III

                                      

szopka bozonarodzeniowa 1024x768Organizator:

Bernarda Wasiak, Bożena Kiraga, Monika Dąbrowska

Termin i miejsce konkursu:

17 grudnia 2014r.(środa), sala gimnastyczna

Eliminacje do konkursu będą się odbywały 2 grudnia 2014r.

Cele:

 • podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd
 • integracja dzieci
 • poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych
 • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
 • rozbudzenie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd, pastorałek
 • ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci
 • rozbudzanie zainteresowań muzycznych
 • wytworzenie świątecznej atmosfery

Hasłem konkursu jest „ Bóg się rodzi…”

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy śpiewają do mikrofonów z podkładem muzycznym (płyta CD, półplaybeck) lub z żywym akompaniamentem instrumentów lub a’cappella;
 • uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę lub pastorałkę;
 • w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły;
 • uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo;
 • konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 1. soliści; 2. zespoły;
 • w kategorii zespół mogą wystąpić maksymalnie 4 osoby;
 • w konkursie dzieci mogą zaśpiewać z rodzicami i dziadkami

 

Kryteria oceny:

Jury konkursu będzie brało pod uwagę:

a) walory wokalne

b) umiejętności warsztatowe

c) interpretacja kolędy lub pastorałki

d) dobór repertuaru i możliwości wykonawcy

e) pomysłowość,

f) ogólny wyraz artystyczny,

g) czystość i poprawność wykonania ,

Przewiduje się nagrody za pierwsze miejsce w każdej grupie wiekowej.

Komisja może przyznać wyróżnienia.

 

Decyzje jury są ostateczne.

 Chęć udziału w konkursie i repertuar uczniowie zgłaszają do dnia 3 grudnia 2014r.do p. Bernardy Wasiak