You are currently viewing Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Jedni na okres wakacyjny.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Jedni na okres wakacyjny.

Drodzy Rodzice

Rok szkolny się kończy i uczniowie szkoły podstawowej rozpoczynają przerwę wakacyjną. Okres przerwy wakacyjnej to czas remontów i napraw, a także to okres urlopowy dla pracowników ZSP w Jedlni. Dlatego też w okresie wakacyjnym Publiczne Przedszkole w Jedlni, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Pionki nr 36/2023 z 12 czerwca 2023 r., pełniło będzie dyżur w okresie 1-31 lipca 2023 r. Do przedszkola będą mogły uczęszczać jedynie dzieci wcześniej zgłoszone. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny załączony jest poniżej oraz dostępna w formie papierowej w przedszkolu. Termin składania kart to 13-23 czerwca 2023.

Zarządzenie Wójta Gminy Pionki nr 36/2023

Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny