You are currently viewing Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Jedlni na okres wakacyjny 2023/2024

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Jedlni na okres wakacyjny 2023/2024

Drodzy Rodzice

Zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej kończą się 21 czerwca 2024 r. i rozpoczynają wakacje. Okres przerwy wakacyjnej to czas remontów i napraw, a także to okres urlopowy dla pracowników ZSP w Jedlni. Dlatego też w okresie wakacyjnym Publiczne Przedszkole w Jedlni, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Pionki nr 31/2024 z 5 czerwca 2024 r., pełniło będzie dyżur w okresie 1-31 lipca 2024 r. Do przedszkola będą mogły uczęszczać jedynie dzieci wcześniej zgłoszone. Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny załączony jest poniżej oraz dostępna w formie papierowej w przedszkolu. Termin składania kart to 10-17 czerwca 2023.

Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Pionki

Karta zgłodzenia dziecka na okres wakacyjny