Harmonogram rekrutacji do przedszkola/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego01.03.202112.03.2021
2.Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym01.03.202126.03.2021
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym29.03.202131.03.2021
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych01.04.2021 do godz. 13:00
5.Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przez rodzica kandydata 01.04.202109.04.2021
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
12.04.2021 do godz. 13:00
7.Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym10.05.202114.05.2021
8.Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym17.05.202118.05.2021
9.Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym19.05.2021 do godz. 13:00
10.Postępowanie uzupełniające – Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym19.05.202120.05.2021
11.Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
21.05.2021 do godz. 13:00

 

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1a.Złożenie zgłoszenia do szkoły obwodowej wraz z oświadczeniem potwierdzającym miejsce zamieszkania rodziców i kandydata01.03.202112.03.2021
1b.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym01.03.202112.03.2021
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym15.03.202115.03.2021
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
16.03.2021 do godz. 12:00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym17.03.202122.03.2021
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
23.03.2021 do godz. 12:00
6.Postępowanie uzupełniające – Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym29.03.202102.04.2021
7.Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń do szkoły obwodowej oraz wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym06.0.4.202108.04.2021
8.Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
09.04.2021 do godz. 12:00
9.Postępowanie uzupełniające –  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym12.04.202113.04.2021
10.Postępowanie uzupełniające – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
14.04.2021 do godz. 14:00