Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

Termin Zadanie
1 września 2020 r. (wtorek) Rozpoczęcie roku szkolnego
9-15 września 2020 r. Zebrania z rodzicami
Trzeci tydzień września 2020 r. Próbna ewakuacja
Ostatni tydzień września 2020 r. Wybory Samorządu Uczniowskiego
13-17 października 2020 r. On – line Akademia z okazji DEN
14 października 2020 r. (środa) Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2020 r. (środa) dzień wolny od zajęć edukacyjnych
1 listopada 2020 r. (niedziela) Wszystkich Świętych
2 listopada 2020 r. (poniedziałek) dzień wolny od zajęć edukacyjnych
8 -14 listopada 2020 r. On – line Akademia z okazji Dnia Niepodległości
11 listopada 2020 r.  (środa) Dzień Niepodległości
27-29 listopada 2020 r. Próbny egzamin ósmoklasisty
6 grudnia 2020 r. Mikołajki
23 grudnia 2020 r. Wigilia szkolna i Jasełka
23-31 grudnia 2020 r. Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2021 r. (piatek) Nowy Rok
4-5 stycznia 2021 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
6 stycznia 2021 r. (środa) Święto Trzech Króli
15 stycznia 2021 r. (piatek) Rada Klasyfikacyjna
31 stycznia – 13 luty 2021r. Ferie Zimowe
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.  Wiosenna przerwa świąteczna
29 kwietnia 2021 On-line Akademia z okazji Konstytucji 3-go Maja
1 maja 2021 r. (sobota) Święto Pracy
3 maja 2021 r. (poniedziałek) Święto Konstytucji 3-go Maja
25-27 maja 2021r Egzamin Ósmoklasisty
01 czerwca 2021 r. (wtorek) Dzień Dziecka i Dzień Sportu, Dzień Otwarty
03 czerwca 2021 r. (czwartek) Boże Ciało
04 czerwca 2021 r. (piątek) Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) Rada Klasyfikacyjna
25 czerwca 2021 r. (piątek) Zakończenie zajęć edukacyjnych
26 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

 

Dni ustawowo wolne od pracy

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

Akademie i uroczystości szkolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych