Drukuj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016-2017

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016-2017

1. 09. 2016R.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆDYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

14.10.2016R. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
01.11.2016R. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
11.11.2016R. ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

23-12. 2016 -

01.01. 2017R.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
06.01.2017R. TRZECH KRÓLI
2017R./styczeń, czerwiec/ RADA KLASYFIKACYJNA
2017R./styczeń, luty/ PRÓBNY EGZAMIN  GIMNAZJALNY
13-26.02.   2017R FERIE ZIMOWE
13-14. 03. 2017R. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
19-21.04.2017R. EGZAMIN GIMNAZJALNY
03.05.2017R. ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-MAJA
15. 06.2017R. BOŻE CIAŁO
23. 06. 2017R.

ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

01. 07 -31.08. 2017R. FERIE LETNIE

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W PUBLICZNYM ZESPOLE SZKÓŁ W JEDLNI USTALONE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I RADĄ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 05.10.2010 R. ZMIENIAJĘCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO (DZ.U. NR 186 POZ 1245).

 

14-10-2016R. /PIĄTEK/

31-10-2016r./PONIEDZIAŁEK/

22-12-2016r. /CZWARTEK/

02-05-2017R. /WTOREK/

16-06-2017R. /PIĄTEK/